דרך גוף » מטפלים, מרכז הוליסטי » טיפול במגע

הדס עין-דור-בוגרת שיטת גרינברג ותנועה