ברברה סלזברג

ברברה סלזברג

המרכז לתרפיית קול ותנועה

עוד עלי »

תרפיית קול ותנועה, שפותחה על-ידי פול ניוהאם, עוסקת ביכולת הקול לרפא, ובגילוי הקול האותנטי של תחושות וחוויות, הן של העבר והן של ההווה.