שני הברי

מוסיקאית ומטפלת במגע תנועה וצלילים

עוד עלי »

מוסיקאית ומטפלת במגע, תנועה וקערות טיבטיות. מעבירה מגוון רחב של סדנאות ומלווה מסעות נפשיות וגופניות אצל האדם.