i & i

יוגב- מוסיקה מדיטטיבית רב כלית

עוד עלי »

טראנס אקוסטי ומוזיקה מדיטטיבית לריקודים. שני נגנים בדידגרידו ובכלי הקשה ונשיפה שונים מהעולם.