-bodyways.
, , , , .

»

אימפרוביזציה21 אימפרוביזציה

. , , .»

-

 -

:

: -

  -

-

- . -6 . : 1.11.19 300 , -8:30 14:30.»

-
  -

:

: -

 "-"

"-"

-

. , , , , .»

 "-"

-

 -

:

:

  -

-

, , , . , " ", »

  -

:

:

  -

-

, , , , .» ` ` /

  -

  -  Rio Abierto School

: ` ` /

: -

:  -

: -

:

-, . , .

-
:  -

:

 -

: -

. , . , . , .»

 -

:

:

. , , . , - .»

-

:

: -

, 56 .»

:

:

. . »

 -

:

:

? ?

אימפרוביזציה

Vova Zak
 -
 FIVE -
 `