-bodyways.
, , , , .

»

" ." . .


5
The Next Step --

The Next Step --

The Next Step

The Next Step - . POINTS OF YOU , » -

The Next Step --

The Next Step

: -

:  | 17:00

   ()

()

, , , . POINTS OF YOU .»

   ()

:

:  | 10:00

, . , , ...» Nanda Veetnisha Alla

 - AUM

: Nanda Veetnisha Alla

: -  | 17:30

, , . , ... myriamkaplanarad.wixsite.com/website-2» - M.A , M.A ,

Myriam Kaplan Arad

: - M.A , M.A ,

  -

-

-

, , , ().»

  -

-

:

:  | 18:15

»

? ?

 -
-
 -
Dance- Story
Ronit Rechtschaffen
 -

 My zone
 -

" ." . .