-bodyways.
, , , , .

»

: , , , . .


23

, 14 4.5 .»

2/2/21 - 17/11/20

 ()

:

: 2/2/21 - 17/11/20  | 17:00

15 , " .... .... » Rami Kouhana

0/0/0

: Rami Kouhana

: 0/0/0  | 

 : ,

: ,

( )

7 . , , .» " ``

 : ,

( )

" ``

: " ``

:  | 16:00

  -

-

1. 2. .»

  -

:

, .»

:

( ), .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

, , Dipl C.M. , - , -, , .»

:

  -  `

- `

`

- ` . ` , , .»

16/10/20
  -  `

`

:

: 16/10/20  | 11:00

:

 ,

,

, , »

 ,

:

:  | 

? ?

Yaniv Shalom Ashkenazy
 -
studio fly

 -
   -
 -
 -
IM -

: , , , . .