-bodyways.
, , , , .

»25
  50%

50%

50%

, . - . .»

0/0/0
  50%

50%

:

: 0/0/0

1990. `` , .» "

" ``

: "

:

 -

-

. , . ".»

 -

  15

:

, , Dipl C.M. , - , -, , .»

:

15 , " .... .... » Rami Kouhana

0/0/0

: Rami Kouhana

: 0/0/0

, , . , . , , .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

»

-

:

: -

( ), .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

  -

-

1. 2. .»

  -

:

, , . (), .»

:

? ?

Yaniv Shalom Ashkenazy
 -

IM -
 -
 -
   -
 -