-bodyways.
, , , , .

»

: , , , . .
19

, .»

:

15 , " .... .... » Rami Kouhana

0/0/0

: Rami Kouhana

: 0/0/0  | 

1990. `` , .» "

" ``

: "

:  | 

 ,

,

, , , , .»

 ,

:

   !

!

, , , , , .»

   !

:

:  | 20:00

.»

:

  -

-

1. 2. .»

  -

:

 ,

,

, , »

 ,

:

:  | 

»

-

:

: -  | 8:00

( ), .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

? ? .
?

 ()
 -
Yaniv Shalom Ashkenazy
" ``

   -
 -
IM -
 -
 -

: , , , . .