-bodyways.
, , , , .

»24
 : ,

: ,

( )

7 . , , .» " ``

 : ,

( )

" ``

: " ``

:

, , . (), .»

:

, , . , . , , .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

  50%

50%

50%

, . - . .»

0/0/0
  50%

50%

:

: 0/0/0

   !

!

, , , , , .»

   !

:

:

 ,

,

, , , , .»

 ,

:

, » `

 `

: `

  4

4

. ( ) ( ) .»

  4

:

. , , - .»

Avi Gazit

:

: -

 -

-

. , . ".»

 -

  15

:

? ?

Yaniv Shalom Ashkenazy
studio fly
 -

 -
 -
   -
IM -
 -