-bodyways.
, , , , .

»

: , , , . .


18
 : ,

: ,

( )

7 . , , .» " ``

 : ,

( )

" ``

: " ``

:  | 16:00

  50%

50%

50%

, . - . .»

0/0/0
  50%

50%

:

: 0/0/0  | 

:

  -

-

1. 2. .»

  -

:

, , Dipl C.M. , - , -, , .»

:

.»

:

15 , " .... .... » Rami Kouhana

0/0/0

: Rami Kouhana

: 0/0/0  | 

 - Gyrotonic Room

Gyrotonic Room `

:

»

-

:

: -  | 8:00

? ?

 -
 ()
Yaniv Shalom Ashkenazy

 -
 -
 -
IM -
   -

: , , , . .