capoeira sul da bahia

קפוארה - תנועה ומוסיקה משולבת בלחימה

עוד עלי »

אמרילדו "סאפו" דה סיבלה, מאריאל דאג`ודה שבבהיה ברזיל, מלמד בארץ כבר 9 שנים. קפוארה סול דה בהיה מוכרת למטיילים הישראלים בברזיל, ומחזירה אתכם בחזרה לאותו מקום קסום, םעמיים בשבוע, דרך תנועה ומוסיקה. אין צורך בידע קודם, גמישות נרכשת תוך אימון