אסף צור טיפולים הוליסטיים

אסף צור טיפולים הוליסטיים

עיסוי, רייקי ועוד

עוד עלי »

הרבה למדתי מרבותי, יותר מהם למדתי מתלמדיי, וחברי יותר מהם
(במקורות)
מי שרוצה ללמד אותי שיעור וללמוד ממה שאני למדתי מוזמן