אייל ארליך - מטפל הוליסטי

אייל ארליך - מטפל הוליסטי

טיפול בהילינג ובמגע

עוד עלי »

כתבו מספר מילים על עצמכם

מטפל ומרפא במגע ובהילינג.

טיפולים בראייה הולסיטית הכוללים התבוננות בגוף ונפש בכל מיני רמות התייחסות. הטיפול הוא אישי, אינווידואלי לכל אדם לפי צרכיו.

www.eyalerlich.co.il