זמן להיות- סדנה לנשים

זמן להיות- סדנה לנשים

סדנה לנשים שרוצות לעצור כדי ליצור

עוד עלי »

הסדנה באה לתת לנו זמן קבוע- פעם בשבוע למשך שעתיים וחצי- ליצירה,שיחה,שותפות והשתתפות. נכיר ונשתמש בכלי יצירה אינטואיטיבית,מדיטציה וקלפים טיפוליים. יעל שי- מנחת קבוצות בגישות רוחניות והוליסטיות, בוגרת המסלול להנחיית קבוצות בוינגייט.