שחר - עיסוי שבדי

שחר - עיסוי שבדי

חופש, שחרור, מרגוע, גוף - נפש

עוד עלי »

"יש לך חשמל בידיים"
"המגע שלך מרגיע ומפנק"