ריקודי בטן

"שמחת האגן הנושם"

עוד עלי »

תנועות האגן במחול המזרחי מעלות את תדר השמחה שבגופנו , מאפשרות לו להגיע לתחושת שחרור והנאה ויוצרות קשר של אהבה בין הגוף לנשמה.