עופר כהן וינוקור

עופר כהן וינוקור

תרפיסטית במגע ותנועה על פי שיטת ספלטר

עוד עלי »

שיטת ספלטר למודעות הגוף ואורח חיים, עבודת גוף במגע , תנועה ותזונה , לטיפול בכאב פיזי והתמודדות עם מצבים נפשיים - רגשיים