במת מיצג

מרכז לקידום האמנות הבינתחומית בישראל

עוד עלי »

מרכז לאמנות המיצג ולקידום האמנות הבינתחומית בישראל מיסודה של עמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים.