מרכז סינפסה

"סינפסה"- מסתורי התנועה והקול האנושיים

עוד עלי »

מרכז סינפסה - בית ספר ומרכז סדנאות המהווה מרחב להתפתחות אנושית יצירתית בשפת התנועה והקול- השפות המסתוריות של הנפש.