עמותת למען הח"י

עמותת למען הח"י

להצלת בעלי חיים במצוקה

עוד עלי »

העמותה דואגת לכלבים מעטים על מנת לשמור על איכות גבוהה. הכלבים מקבלים יחס אישי. חלקם נמצאים בבתים זמניים (משפחה אומנת ) וחלקם במכלאות. הכלבים זוכים לטיולים יומיומיים. כל הכלבות מעוקרות. הכלבים מחוסנים ומאולפים