טל וויסנברגר

כלבנות טיפולית

עוד עלי »

טל ווייסנברגר | כלבנות טיפולית
טיפול בעזרת כלבים לילדים ובני נוער