movinspiral תנועה עם עילי אלפרוביץ`

movinspiral תנועה עם עילי אלפרוביץ`

אימפרוביזציה, קונטקט ותנועה בטבע

עוד עלי »

רקדן אימפרוביזציה, אמנות המופע וחוקר תנועה טבעית ובטבע.