כלים | גוף לעבודה כוריאוגרפית

כלים | גוף לעבודה כוריאוגרפית

ענת דניאלי

עוד עלי »

כלים הוא מקום והזמנה למחשבה ואימון בעבודה כוריאוגרפית. אפשרות מחודשת לבדיקת מעשה היצירה שנקרא מחול. בכלים מתקיימים שיעורים, סדנאות ומופעים שעניינם מחקר, שיח והתבוננות מחודשת ביחסים בין יצירה, יוצר וקהל.